Velkommen!

Velkommen! Her kan du som offentleg tilsett øve deg i nynorsk grammatikk og rettskriving. For å finne ut kva du kan, bør du først ta ein kartleggingstest. Deretter kan du plukke øvingar fritt. I minigrammatikken har vi samla dei viktigaste reglane du må kunne for å bli ein meister i nynorsk. Lukke til!

Denne nettstaden er laga av Språkrådet og er i hovudsak retta mot offentleg tilsette. Innhaldet er utarbeidd i tråd med den gjeldande nynorskrettskrivinga (som tredde i kraft 1. august 2012). Send gjerne ein e-post til post@sprakradet.no dersom du oppdagar feil eller har kommentarar til innhaldet.